m
Tornar a l' index


Macabeus, màrtirs 1 agost.
Macari Alexandrí, abat 2 gener.
Macari, abat 15 gener.
Macari, màrtir 28 febrer.
Macari, bisbe 10 març.
Macari, confessor 1 abril.
Macari, bisbe 10 abril.
Macari, bisbe 20 juny.
Macari, màrtir 12 agost.
Macari, màrtir 5 setembre.
Macari, màrtir 6 setembre.
Macari, màrtir 30 octubre i 8 desembre.
Macari, prevere i màrtir 20 desembre.
Macària, màrtir 8 abril.
Macedó, màrtir 27 març.
Macedoni, màrtir 13 març.
Macedoni, màrtir 12 setembre.
Macià = Matias.
Maclovi, bisbe 15 novembre.
Macra, verge i màrtir 6 gener.
Macrí, màrtir 17 setembre.
Macrina, matrona 14 gener.
Macrina, verge 19 juliol.
Macrobi, màrtir 20 juliol.
Macrobi, màrtir 13 setembre.
Macrónia, màrtir 20 juliol.
Macut, bisbe 15 novembre.
Madalberta, abadessa (=Amalberta) 7 setembre.
Madrona, verge i màrtir 15 març.
Mafalda, princesa, verge 2 maig.
Magdalena Sofia Barat, verge 25 maig.
Magdalena de Martinengo (beat) 27 juliol.
Magí, màrtir 19 agost.
Magí, màrtir 25 agost.
Magina, màrtir 3 desembre.
Maglori, bisbe 24 octubre.
Magne, màrtir 1 gener.
Mange, màrtir 4 febrer.
Magne, màrtir 15 febrer.
Magne, sotsdiaca i màrtir 6 agost.
Magne, bisbe i màrtir 19 agost.
Magne, màrtir 4 setembre.
Magne, bisbe 6 octubre.
Magne, bisbe 5 novembre.
Magneric, bisbe 25 juliol.
Mainard, bisbe 14 agost.
Maiol, abat 11 maig.
Majenci, prevere 26 juny.
Majoric, màrtir 6 desembre.
Malaquies, profeta 14 gener.
Malaquies, bisbe 3 novembre.
Malaquies, abat 9 novembre.
Malcus, màrtir 28 març.
Malcus 27 juliol.
Malcus, monjo 21 octubre.
Mallol 28 març.
Mamelta, màrtir 17 octubre.
Mamert, abat 30 març.
Mamert, bisbe 11 maig.
Mamés, màrtir 7 agost.
Mamés, màrtir (=Mamet i Mama) 17 agost.
Mamil, màrtir 8 març.
Mamilià, màrtir 12 març.
Mamolí, bisbe 16 octubre.
Mànahem, doctor i profeta 24 maig.
Mancí, màrtir 15 maig.
Mandal, màrtir 10 juny.
Manea, màrtir 27 agost.
Manés de Guzman (beat) 30 juliol.
Manet, fundador 20 agost i 12 febrer.
Mansuet, bisbe 19 febrer.
Mansuet, bisbe 3 setembre.
Mansuet, bisbe i màrtir 6 setembre.
Mansuet, bisbe i màrtir 28 novembre.
Mansuet, màrtir 30 desembre.
Manuel, (festa del Senyor) (=Emmanuel) 1 gener.
Manuel, màrtir 26 març.
Manuel, màrtir 17 juny.
Mapàlic, màrtir 17 abril.
Mapril, màrtir 22 agost.
Mar, màrtir 15 abril.
Mara, abat 25 gener.
Marana, 3 agost.
Marc, màrtir 13 març.
Marc. màrtir 19 març.
Marc, màrtir 24 març.
Marc, màrtir 28 març.
Marc Fantuzzi (beat) 31 març.
Marc, evangelista i màrtir 25 abril.
Marc, bisbe i màrtir 28 abril.
Marc, màrtir 18 juny i 29 juliol.
Marc, màrtir 3 juliol.
Marc, màrtir 31 agost.
Marc, màrtir 1 setembre.
Marc Criado (beat) 25 setembre.
Marc, bisbe 27 setembre.
Marc, màrtir 28 setembre.
Marc, màrtir 4 octubre.
Marc, papa 7 octubre.
Marc, bisbe i màrtir 22 octubre.
Marc, solitari 26 octubre.
Marc, màrtir 16 novembre.
Marc, màrtir 22 novembre.
Marc, màrtir 15 desembre.
Marçal, màrtir 16 abril.
Marçal, bisbe 30 juny.
Marçal, màrtir 10 juliol.
Marçal, màrtir 22 agost.
Marçal, màrtir 28 setembre.
Marçal, màrtir 13 octubre.
Marcel I, papa i màrtir 16 gener.
Marcel, màrtir 19 febrer.
Marcel, bisbe 9 abril.
Marcel, màrtir 29 juny.
Marcel, bisbe i màrtir 14 agost.
Marcel, bisbe i màrtir 4 setembre.
Marcel, màrtir 4 setembre.
Marcel, màrtir 6 octubre.
Marcel, màrtir 7 octubre.
Marcel, centurió i màrtir 30 octubre.
Marcel, bisbe 1 novembre.
Marcel, màrtir 16 novembre.
Marcel, prevere i màrtir 26 novemebre.
Marcel, diaca i màrtir 2 desembre.
Marcel, abat 29 desembre.
Marcel, diaca i màrtir 30 desembre.
Marcel·la, vídua 31 gener.
Marcel·la, màrtir 28 juny.
Marcel·lí, nen, màrtir 2 gener.
Marcel·lí, bisbe 9 gener.
Marcel·lí, màrtir 6 abril.
Marcel·lí, bisbe 20 abril.
Marcel·lí, prevere i màrtir 2 juny.
Marcel·lí, màrtir 5 juny.
Marcel·lí, prevere 14 juliol.
Marcel·lí, tribú i màrtir 27 agost.
Marcel·lí, bisbe 5 octubre.
Marcel·lí, bisbe i màrtir 25 octubre.
Marcel·lià, màrtir 18 juny.
Marcel·lià, màrtir 9 agost.
Marcel·lina, verge 17 juliol.
Màrcia, màrtir 3 març.
Màrcia, màrtir 5 juny.
Màrcia, màrtir 21 juny.
Màrcia, màrtir 2 juliol.
Marcià, màrtir 4 gener.
Marcià, prevere 10 gener.
Marcià, bisbe i màrtir 6 març.
Marcià, màrtir 26 març.
Marcià, màrtir 17 abril.
Marcià, prevere 20 abril.
Marcià, bisbe 22 maig.
Marcià, màrtir 5 juny.
Marcià, bisbe i màrtir 14 juny.
Marcià, màrtir 17 juny.
Marcià, màrtir 11 juliol.
Marcià, màrtir 9 agost.
Marcià, màrtir 16 setembre.
Marcià, màrtir 4 octubre.
Marcià, cantor i màrtir 25 octubre.
Marcià, màrtir 26 octubre.
Marcià, màrtir 2 novembre.
Marciana, verge i màrtir 9 gener.
Marciana, màrtir 24 maig.
Marciana, verge i màrtir 12 juliol.
Marcionil·la, màrtir 9 gener.
Mardari, màrtir 13 desembre.
Mardoni, màrtir 24 gener.
Mardoni, màrtir 23 desembre.
Mardoqueu 24 maig.
Margarida d'Hongria, verge 18 gener.
Margarida, verge 3 febrer.
Margarida, verge 9 febrer.
Margarida de Cortona 22 febrer.
Margarida Clitheow, màrtir 25 març.
Margarida, reina 10 juny i 16 novembre.
Margarida, verge i màrtir 20 juliol.
Margarida, vídua 27 agost.
Margarida Mª. Alacoque, verge 16 octubre.
Margarida, reina d'Escòcia 16 novembre.
Margarida, (beata), monja 15 desembre.
Margarida Coloma (beata), verge 17 desembre.
Marí, màrtir 25 gener.
Marí, soldat i màrtir 3 març.
Marí, màrtir 5 juliol.
Marí, màrtir 10 juliol.
Marí, màrtir 8 agost.
Marí, diaca 4 setembre.
Marí, màrtir 26 desembre.
Maria, abadessa 9 gener.
Maria, abadessa 31 gener.
Maria Caterina Kasper, (beata), verge 2 febrer.
Maria Henrica Dominici (beata) 21 febrer.
Maria-Eugènia Millaret de Brou, verge 10 març.
Maria Egipcíaca, penitent 2 abril.
Maria Cleofàs 9 abril.
Maria Bernarda Soubirous, verge 16 abril.
Maria Eufràsia Pelletler, vídua 24 abril.
Maria de Santa Eufrasia Pelletier, verge 24 abril.
Maria de l'Encarnació (Guyart), (Beata), religiosa 30 abril.
Maria, verge 7 maig.
Maria Dominica Mazzarello, verge 14 maig.
Maria Jacoba 25 maig.
Maria Magdalena de Pazzi 25 maig.
Maria Anna Jesús de Paredes, verge 26 maig.
Maria Teresa de Soubiran, verge 7 juny.
Maria Droste de Vischering, verge 8 juny.
Maria del Diví Cor de Jesús(Maria Droste de Vischering(Verge) 8 juny.
Maria Rosa Moles i Vallvé 11 juny.
Maria Miquela del Santíssim Sagrament, verge 15 juny.
Maria deixeble de Jesús 29 juny.
Maria Gorettti, verge i màrtir 6 juliol.
Maria-Teresa Ledóchowska, verge 6 juliol.
Maria Mgdalena Postel, fundadora 16 juliol.
Maria Magdalena 22 juliol.
Maria d'Alcira, verge i màrtir 23 juliol.
Maria de la Llàntia (Sant Joan de Veo) 9 agost.
Maria de la Cabeza 9 setembre.
Maria de Jesús López, verge 13 setembre.
Maria Voz (beata), màrtir 13 setembre.
Maria de Cervelló, verge 19 setembre.
Maria Guillema Emília Rodat, verge 19 setembre.
Maria, verge (beata) 24 setembre.
Maria Francesca, verge 6 octubre.
Maria Soledat Torres Acosra, verge 11 octubre.
Maria Bertilla (Anna Francesca Boscardin), verge 20 octubre.
Maria Salomé 22 octubre.
Maria, esclava i màrtir 1 novembre.
Maria Afortunada (Anna Viti), verge, (beata) 20 novembre.
Maria, verge i màrtir 24 novembre.
Maria, màrtir 2 desembre.
Maria Josepa Rosselló, verge 7 desembre.
Maria Francesca Schervier, verge (beata) 14 desembre.
Maria Crucificada di Rosa, verge 17 desembre.
Maria Margarida d'Youville, verge, (beata) 23 desembre.
Maria dels Apòstols (Maria Teresa Wüllenwebwe), verge, (beata) 25 desembre.
Marià = Marian
Marian, lector i màrtir 30 abril.
Marian, confessor 19 agost.
Marian, màrtir 17 octubre.
Marian, diaca i màrtir 1 desembre i 17 gener.
Marianna de Jesús Paredes Flores, verge 26 maig.
Marina, verge i màrtir 17 i 18 juny.
Marina, verge i màrtir 18 juny.
Marina, verge i màrtir 18 juliol.
Màrius, màrtir 19 gener.
Marol, bisbe 23 abril.
Marotas, màrtir 27 març.
Marta, màrtir 19 gener.
Marta, verge i màrtir 23 febrer.
Marta, verge 29 juliol.
Marta, verge i màrtir 20 octubre.
Martana, màrtir 2 desembre.
Martí I, papa i màrtir 13 abril.
Martí, bisbe 21 juny.
Martí, bisbe 1 juliol.
Martí, bisbe i màrtir 19 juliol.
Martí, abat 24 octubre.
Martí de Porres, confessor 3 novembre.
Martí de Tours, bisbe 11 novembre.
Martí, abat 7 desembre.
Martina, verge i màrtir 1 i 30 gener.
Martinià, bisbe 2 gener.
Martinià, màrtir 2 juliol.
Martinià 27 juliol.
Martinià, màrtir 16 octubre.
Màrtir, monjo 23 gener.
Màrtir, màrtir 29 maig.
Màrtir, sotsdiaca i màrtir 25 octubre.
Martirià, màrtir 24 octubre.
Marutas, bisbe 4 desembre.
Marzas, bisbe i màrtir 22 abril.
Masoni, màrtir 24 gener.
Massa Càndida, màrtir 24 agost.
Mastídia, verge 7 maig.
Matern, bisbe 18 juliol.
Matern, bisbe 14 setembre.
Mateu, apòstol i evangelista 21 setembre.
Mateu, ermità i màrtir 12 novembre.
Matias, bisbe 30 gener.
Matias, apòstol 14 maig.
Matilde, verge 26 febrer.
Matilde, reina 14 març.
Matilde, verge 10 abril.
Matilde, abadessa 6 juliol.
Matilde (beata), verge 2 desembre.
Matrona, esclava i màrtir 15 març.
Matrona, màrtir 20 març.
Matrona, verge i màrtir 18 maig.
Matronià, ermità 14 desembre.
Matur, màrtir 2 juny.
Maturí, confessor 1 novembre.
Maür = Maurus = Maure
Maür, abat 15 gener.
Maür, bisbe 20 gener.
Maür, abat 27 gener.
Maür, soldat i màrtir 29 gener.
Maür, bisbe i mártir. 27 juliol.
Maür, màrtir 1 agost.
Maür, màrtir 22 agost.
Maür, bisbe 8 novembre.
Maür, bisbe 21 novembre.
Maür, màrtir 22 novembre.
Maür, màrtir 13 febrer.
Maura, màrtir 13 febrer.
Maura, màrtir 3 maig.
Maura, verge i màrtir 30 novembre.
Mauri, abat 10 juny.
Maurici, màrtir 10 juliol.
Maurici, soldat i màrtir 22 setembre.
Maurici, abat 13 octubre.
Maurili, bisbe 9 agost.
Maurili, bisbe 13 setembre.
Mauró, abat 22 setembre.
Mauró, bisbe 21octubre.
Mauront, abat 5 maig.
Mavil, màrtir 4 gener.
Màxim, bisbe 8 gener.
Màxim, bisbe 15 gener.
Màxim, màrtir 25 gener.
Màxim, màrtir 18 febrer.
Màxim, màrtir 13 abril.
Màxim, màrtir 14 abril.
Màxim, màrtir 15 abril.
Màxim, màrtir 30 abril.
Màxim, bisbe 5 maig.
Màxim, màrtir 11 maig.
Màxim, màrtir 15 maig.
Maxim, bisbe 29 maig.
Màxim, bisbe i màrtir 10 juny.
Màxim, bisbe 25 juny.
Màxim, màrtir 20 juliol,
Màxim, bisbe 2 agost.
Màxim, abat 13 agost.
Màxim, nen i màrtir 17 agost.
Màxim, màrtir 18 agost.
Màxim, confessor 20 agost.
Màxim, prevere i màrtir 23 agost.
Màxim, màrtir 4 setembre.
Màxim, màrtir 15 setembre.
Màxim, màrtir 25 setembre.
Màxim, màrtir 28 setembre.
Màxim, levita i màrtir 26 octubre.
Màxim, màrtir 30 octubre.
Màxim, bisbe 18 novembre.
Màxim, prevere i màrtir 19 novembre.
Màxim, bisbe 27 novembre.
Màxim, màrtir 2 desembre.
Màxim, bisbe 27 desembre.
Màxima, màrtir 26 març.
Màxima, màrtir 8 abril.
Màxima, verge 16 maig.
Màxima, verge i màrtir 30 juliol.
Màxima, màrtir 2 setembre.
Màxima, màrtir 1 octubre.
Màxima, verge 16 octubre.
Maximí, bisbe 29 maig.
Maximí, bisbe 8 juny.
Maximí, confessor 15 desembre.
Maximià, màrtir 8 gener.
Maximià, bisbe 22 febrer.
Maximià, bisbe 9 juny.
Maximià, 27 juliol.
Maximià, màrtir 21 agost.
Maximià, bisbe 3 octubre.
Maximilià Kolbe, sacerdot i màrtir (beat) 14 agost.
Maximilià, bisbe 12 octubre.
Maximilià, bisbe i màrtir 29 octubre.
Mechtilda, verge 19 novembre.
Medard, bisbe 8 juny.
Mederic, prevere 29 agost.
Medir, pagès. (=Ermenter) 3 març.
Megdoni, màrtir 23 desembre.
Meginard, abat 26 setembre.
Melani, bisbe 6 gener.
Melani, bisbe 22 octubre.
Melània, la Jove 31 desembre.
Melas, bisbe 16 gener.
Melasip, màrtir 7 novembre.
Melcior, rei d'Orient 6 gener.
Meleci, bisbe 12 febrer.
Meleci, duc i màrtir 24 maig.
Meleci, bisbe 21 setembre.
Meleci, bisbe 4 desembre.
Meleusip, màrtir 17 gener.
Melit, bisbe 24 abril.
Melitena, màrtir 15 desembre.
Melitó, màrtir 10 març.
Melitó, bisbe 24 abril.
Melquíades, papa 10 desembre.
Melquísidec, sacerdot i rei 22 maig.
Memmius, bisbe 5 agost.
Memnó, centurió i màrtir 20 agost.
Menalip. màrtir 2 setembre.
Menandre, màrtir 28 abril.
Menandre, màrtir 1 agost.
Menas, bisbe 25 agost.
Menas, soldat i màrtir 11 novembre.
Menas, solitari 11 novembre.
Menas, màrtir 10 desembre.
Mendau, màrtir 3 juliol.
Menedem, màrtir 5 setembre.
Meneleu, abat 22 juliol.
Meneu, màrtir 24 juliol.
Menigne, màrtir 15 març.
Menodora, verge i màrtir 20 setembre.
Menrad, prevere i màrtir 21 gener.
Mercuri, soldat i màrtir 25 novembre.
Mecuri, màrtir 10 desembre.
Mercúria, màrtir 12 desembre.
Mercurial, bisbe 23 maig.
Meritxell, Advocació del naixement de la Verge Maria, 8 de setembre
Merlí 18 maig.
Merudina, abadessa 29 octubre.
Mèrul, monjo 17 gener.
Meruvina, abadessa 27 abril.
Metel, màrtir 24 gener.
Metodi, bisbe 14 febrer i 6 abril.
Metodi, bisbe 14 juny.
Metodi, bisbe i màrtir 18 setembre.
Metran, màrtir 31 gener.
Metron¡bi, màrtir 24 desembre.
Metrodora, verge i màrtir 10 setembre.
Metrofanes, bisbe 4 juny.
Meuris, màrtir 19 desembre.
Migdoni, màrtir 23 desembre.
Milà de la Cogolla 2 novembre.
Milburga 23 febrer.
Mildreda, abadessa 20 febrer.
Mildreda, abadessa 13 juliol.
Miles, bisbe i màrtir 22 abril.
Milgita, verge 26 febrer.
Millà 2 novembre.
Miló, monjo 18 agost.
Milwida, verge 17 gener.
Minerva, màrtir 23 agost.
Minerví, màrtir 31 desembre.
Miniat, soldat i màrtir 25 octubre.
Miqueas, profeta 15 gener.
Miqwue (beat), monjo 2 gener.
Miquel Cozaki, màrtir 5 febrer.
Miquel Francesc Febres Cordero, religiós 9 febrer.
Miquel Rua (beat), sacerdot 6 abril.
Miquel dels Sants, prevere 10 abril i 5 juliol.
Miquel Garicoïts, prevere 14 maig.
Miquel Jamada (beat), màrtir 13 setembre.
Miquel Tomaki (beat), màrtir 13 setembre.
Miquel Arcàngel 29 setembre.
Miquel, abat 1 octubre.
Miquela del Santíssim Sacrament, verge 15 juny.
Miquelina, (beata), vídua 20 juny.
Miriam = Maria
Miró, bisbe 8 agost.
Miró, prevere i màrtir 17 agost.
Mirocles, bisbe 3 desembre.
Miropes, màrtir 13 juliol.
Misael 16 desembre.
Mitri, màrtir 13 novembre.
Moderó, bisbe 22 octubre.
Modest, màrtir 12 gener.
Modest, màrtir 12 febrer.
Modest, nen, màrtir 12 febrer.
Modest, bisbe 24 febrer.
Modest, màrtir 15 juny.
Modest, levita i màrtir 20 octubre.
Modest, màrtir 10 novembre.
Modesta, màrtir 13 març.
Modesta, abadessa 6 octubre.
Modesta, verge 4 novembre.
Modoald, bisbe 12 maig.
Moisés, bisbe 7 febrer.
Moisés, màrtir 14 febrer.
Moisés, l'Etiop, anacoreta 28 agost.
Moisés, legislador i profeta 4 setembre.
Moisés, prevere i màrtir 25 novembre.
Moisés, màrtir 18 desembre.
Monas, bisbe 12 octubre.
Monegunda 2 juliol.
Mònica (mare de S.Agustí) 9 abril i 27 agost.
Monitor, bisbe 10 novembre.
Montan, màrtir 24 febrer.
Montan, prevere i màrtir 26 març.
Montan, soldat i màrtir 17 juny.
Montana, abat 1 octubre.
Moseu, soldat i màrtir 18 gener.
Muci, diaca i màrtir (=Muç) 22 abril.
Muci, prevere i màrtir 13 maig.
Mucià Maria Viaux, religiós 30 gener.
Mucià, màrtir 3 juliol.
Murita, diaca 13 juliol.
Mustiola, màrtir 3 juliol.

Tornar a l' index