t
Tornar a l' index


Tabita, verge 25 octubre.
Tacià, diaca i màrtir 16 març.
Tacià, màrtir 24 agost.
Tacià, màrtir 12 setembre.
Tació, màrtir 24 agost.
Taciana, màrtir 12 gener.
Tadeu, apòstol (=Judas) 28 octubre.
Tal, màrtir 11 març.
Taleleu, màrtir 20 maig.
Talmac, monjo 16 febrer.
Tamar, màrtir 1 setembre.
Tamel. màrtir 4 setembre.
Tancó, bisbe 16 febrer.
Tarac, màrtir 11 octubre.
Tarària o Teresa de Nola: 29 febrer.
Tarasi, bisbe 25 febrer.
Tarbula, màrtir 22 abril.
Tarsici, màrtir 31 gener.
Tarsici, màrtir 15 agost.
Tàrsila, verge 24 desembre.
Tata, màrtir 25 setembre.
Tatiana, verge i màrtir 12 gener.
Tatví, bisbe 30 juliol.
Tauri, bisbe 11 agost.
Taurió, màrtir 7 novembre.
Tea, màrtir 19 desembre.
Tecla, màrtir 26 març.
Tecla, màrtir 19 agost.
Tecla, verge 30 agost.
Tecla, verge i màrtir 3 setembre.
Tecla, verge i màrtir 23 setembre.
Tecla, verge i abadessa 15 octubre.
Tecusa, verge i màrtir 18 maig.
Telèmac, monjo 16 febrer.
Telesfor, papa i màrtir 4 abril.
Telm, prevere i màrtir (=Pere Gonzàlez) 14 abril.
Teobald, prevere i ermità 30 juny.
Teobald, monjo 1 juliol.
Teobald, abat 8 juliol.
Teobald, monjo 18 octubre.
Teobard, monjo 16 gener.
Teoctistes, verge 10 novembre.
Teodard, bisbe 1 maig.
Teodard (beat), monjo 1 setembre.
Teodard, bisbe i màrtir 10 setembre.
Teodemari, monjo 14 gener.
Teodequilda, abadessa 10 octubre.
Teoderic, prevere 1 juliol.
Teodomir: 25 juliol.
Teodor, monjo 7 gener.
Teodor, màrtir 7 febrer.
Teodor, màrtir 17 març.
Teodor, bisbe i màrtir 26 març.
Teodor, màrtir 15 abril.
Teodor Triquinas: 20 abril.
Teodor, bisbe 22 abril.
Teodor, abat 27 abril.
Teodor, bisbe 5 maig.
Teodor, bisbe 20 maig.
Teodor, bisbe 4 juliol.
Teodor, màrtir 29 juliol.
Teodor, màrtir 2 setembre.
Teodor, màrtir 4 setembre.
Teodor, màrtir 5 setembre.
Teodor, màrtir 15 setembre.
Teodor, bisbe 19 setembre.
Teodor, màrtir 20 setembre.
Teodor, prevere i màrtir 23 octubre.
Teodor, abat 29 octubre.
Teodor, soldat i màrtir 9 novembre.
Teodor X, Estudita i abat 11 novembre.
Teodor, bisbe i màrtir 26 novembre.
Teodor, màrtir 7 desembre.
Teodor, màrtir 14 desembre.
Teodor, màrtir 15 desembre.
Teodor, confessor 26 desembre.
Teodor, monjo i màrtir 27 desembre.
Teodora, màrtir 13 març.
Teodora, màrtir 1 abril.
Teodora, verge i màrtir 28 abril.
Teodora, verge i màrtir 7 maig.
Teodora, penitent 11 setembre.
Teodora: 17 setembre.
Teodoric, bisbe 27 gener.
Teodoric, abat 4 febrer.
Teodoric d'Emden, màrtir 9 juliol.
Teodoric, abat 1 agost.
Teodoric (beat), abat 24 agost.
Teodoric (beat), abat 10 desembre.
Teodosi Cenobiarca, abat 11 gener.
Teodosi, màrtir 26 març.
Teodosi, bisbe 17 juliol.
Teodosi, soldat i màrtir 25 octubre.
Teodòsia, màrtir 20 març.
Teodòsia, màrtir 23 març.
Teodòsia, verge i mártir 2 abril.
Teodósia, màrtir 29 maig.
Teodot, màrtir 4 gener.
Teodot, bisbe 6 maig.
Teodot, màrtir 18 maig.
Teodot, màrtir 5 juliol.
Teodot, confessor 31 agost.
Teodot, bisbe 2 novembre.
Teodot, màrtir 14 novembre.
Teodota, màrtir 17 juliol.
Teodota, màrtir 2 agost.
Teòdul, màrtir 17 febrer.
Teòdul, prevere 23 març.
Teòdul, màrtir 31 març.
Teòdul, lector i màrtir 4 abril.
Teòdul, màrtir 2 maig.
Teòdul, prevere i màrtir 3 maig.
Teòdul, màrtir 18 juny
Teódul, màrtir 26 juliol, 25 agost i 8 desembre.
Teòdul, màrtir 12 setembre.
Teòdul, màrtir 23 desembre.
Teodulf, bisbe 24 juny.
Teòfanes, monjo 12 març.
Teòfanes, confessor 4 desembre.
Teòfanes, bisbe 27 desembre.
Teòfil, diaca i màrtir 8 gener.
Teòfil, màrtir 6 febrer.
Teòfil, màrtir 28 febrer.
Teòfil, bisbe 5 març.
Teòfil, bisbe 7 març.
Teòfil, bisbe 27 abril.
Teòfil,pretor i màrtir 22 juliol.
Teòfil, màrtir 23 juliol.
Teòfil, màrtir 8 setembre.
Teòfil, monjo 2 octubre.
Teòfil, bisbe 13 octubre.
Teòfil de Curte, prevere 30 octubre.
Teòfil, màrtir 3 novembre.
Teòfil, soldat i màrtir 20 desembre.
Teòfila, verge i màrtir 28 desembre.
Teofrid, abat 19 octubre.
Teògenes, màrtir 3 gener.
Teògenes, bisbe i màrtir 26 gener.
Teogoni, màrtir 21 agost.
Teomedes, màrtir 26 maig.
Teonas, màrtir 3 gener.
Teonas, màrtir 20 abril.
Teonas, bisbe 23 agost.
Teonest, bisbe i màrtir 30 octubre.
Teònil·la, màrtir 23 agost.
Teopent, màrtir 3 gener.
Teopisi, màrtir 20 setembre.
Teopistes, màrtir 20 setembre.
Teopomp, màrtir 21 maig.
Teoprepius, màrtir 27 març.
Teorítgida, verge 22 gener.
Teòtic, màrtir 8 març.
Teòtim, bisbe 20 abril.
Teòtim, màrtir 5 novembre.
Teòtim, màrtir 18 desembre.
Teòtim, màrtir 24 desembre.
Terç: 6 desembre.
Terenci, màrtir 10 abril.
Terenci, bisbe i màrtir 21 juny.
Terenci, màrtir 27 setembre.
Terenciá, bisbe i màrtir 1 setembre.
Teresa Margarida Redi, verge 7 març.
Teresa de Jesús Jornet Ibars, verge 26 agost.
Teresa Couderc (Maria Victoria Couderc), verge 26 setembre.
Teresa de l'Infant Jesús, religiosa 1 octubre.
Teresa de Jesús, fundadora i doctora de l'Església 15 octubre.
Termàstodes, màrtir 21 desembre.
Tertúl·la, verge i màrtir 29 abril.
Tertul·lià, bisbe 27 abril.
Tertul·lià, prevere i màrtir 4 agost.
Tesaure, cardenal 12 setembre.
Tesifon, bisbe 15 maig.
Tespesi, màrtir 1 juny.
Tespesi, màrtir 20 novembre.
Tessalònica, màrtir 7 novembre.
Texta, màrtir 26 març.
Teusetas, màrtir 13 març.
Thais, penitent 8 octubre.
Tiberi, màrtir 10 novembre.
Tiburci, màrtir 14 abril.
Tiburci, màrtir 11 agost.
Tiburci, màrtir 9 setembre.
Ticià, bisbe 16 gener.
Ticià, bisbe 3 març.
Ticó, bisbe 16 juny.
Tiernó, bisbe 28 setembre.
Tigrida, abadessa 22 novembre.
Tigides, bisbe 3 febrer.
Tigrius, prevere i màrtir 12 gener.
Timó, diaca i màrtir 19 abril.
Timolau, màrtir 24 març.
Timoteu, bisbe i màrtir 26 gener i 9 maig.
Timoteu, màrtir 24 març.
Timoteu, màrtir 6 abril.
Timoteu, màrtir 3 maig
Timoteu, màrtir 21 maig.
Timoteu, màrtir 22 maig.
Timoteu, bisbre i màrtir 10 juny.
Timoteu, màrtir 19 agost.
Timoteu, màrtir 22 agost.
Timoteu, màrtir 23 agost.
Timoteu, màrtir 8 setembre.
Timoteu, diaca i màrtir 19 desembre.
Tintà: 3 gener.
Tíquic, màrtir 29 abril.
Tirani, bisbe i màrtir 20 febrer.
Tirs, confessor 24 gener.
Tirs, màrtir 28 gener.
Tirs, màrtir 31 gener.
Tirs, diaca i màrtir 24 setembre.
Titus, bisbe 26 gener.
Titus, màrtir 16 agost.
Tobies, màrtir 2 novembre.
Tolomeu, bisbe i màrtir 24 agost.
Tolomeu, màrtir 19 octubre.
Tolomeu, soldat i màrtir 20 desembre.
Tomaides, màrtir 14 abril.
Tomàs d'Aquino, confessor i doctor 28 gener.
Tomàs More, màrtir 22 juny.
Tomàs Garnet, sacerdot i màrtir 23 juny.
Tomàs, apòstol 3 juliol (enterrament).
Tomàs, bisbe 25 agost.
Tomàs de Villanueva, bisbe 10 octubre.
Tomàs, monjo 18 novembre.
Tomàs, apòstol 21 desembre (martiri).
Tomàs Becket, bisbe i màrtir 29 desembre.
Torcuat, bisbe 15 maig.
Toribi, bisbe 23 març.
Toribi de Mogrovejo, bisbe 23 març.
Toribi, bisbe 16 abril.
Toribi de Lièbana, bisbe 11 novembre.
Torpetes, màrtir 29 abril.
Totnanus, diaca i màrtir 8 juliol.
Tots Sants: 1 novembre.
Tranquil·lí, màrtir 6 i 29 juliol.
Transfiguració del Senyor 6 agost.
Traseas, bisbe i màrtir 5 octubre.
Trasó, màrtir 11 desembre.
Trifena, bisbe 10 novembre.
Trifenna., màrtir 31 gener.
Trifenna: 10 novembre.
Trifil·li, bisbe 13 juny.
Trifina, màrtir 5 juliol.
Trifó, màrtir 4 gener.
Trifó, màrtir 3 juliol.
Trifó, màrtir 10 novembre.
Trifònia, verge 18 octubre.
Trifisa, verge 10 novembre.
Trinitat (Santíssima: Capvuitada de Pentecosta)
Tripus, màrtir 10 juny.
Troadi, màrtir 28 desembre.
Tròfim, màrtir 11 març.
Teòfim, màrtir 18 març.
Tròfim, màrtir 23 juliol.
Tròfim, màrtir 19 setembre.
Tròfim, bisbe 29 desembre.
Troià, bisbe 30 novembre.
Tropeç, màrtir (=Torpet) 17 maig.
Trude, prevere 23 novembre.
Tudó, monjo 23 novembre.
Turiau, bisbe 13 juliol.
Tutó, (beat), abat 19 novembre.

Tornar a l' index