v
Tornar a l' index


Valdric, abat 22 juliol.
Valenci, màrtir 25 maig.
Valent, bisbe, màrtir 21 maig.
Valent, diaca i màrtir 1 juny.
Valent, bisbe 26 juliol.
Valentí, bisbe i màrtir 14 febrer.
Valentí, prevere i màrtir 14 febrer.
Valentí Barrio Ochoa (beat), màrtir 4 juliol.
Valentí, bisbe i màrtir 16 juliol.
Valentí, bisbe 29 octubre.
Valentí, prevere i màrtir 3 novembre.
Valentí, màrtir 11 novembre.
Valentí, màrtir 13 novembre.
Valentí, màrtir 16 desembre.
Valentià, monjo 7 agost.
Valentina, verge i màrtir 25 juliol.
Valeri, bisbe 28 gener.
Valeri, bisbe 29 gener.
Valeri, màrtir 14 juny.
Valeti, màrtir 16 novembre.
Valèria, màrtir 5 juny.
Valèria, verge i màrtir 23 agost.
Valerià, bisbe 18 gener.
Valerià, màrtir 14 abril.
Valerià, màrtir 23 agost.
Valerià, màrtir 12 setembre.
Valerià, màrtir 15 setembre.
Valerià, màrtir 17 setembre.
Valerià, bisbe 27 novembre
Valerià, bisbe i confessor 28 novembre.
Valerià, bisbe 15 desembre.
Valtrudis, abadessa 9 abril.
Vandelí, abat 20 abril.
Vandril, abat 17 abril.
Vanessa, 1 novembre.
Varic, màrtir 15 novembre.
Varus, soldat i màrtir 19 octubre.
Veci, màrtir 2 juny.
Vedast, bisbe 6 febrer.
Vedruna = Joaquima de Vedruna
Velaric, abat 12 desembre.
Venanci = Venanç
Venanci, bisbe i màrtir 1 abril.
Venanci, màrtir 18 maig.
Venanci, abat 13 octubre.
Venceslau, màrtir 28 setembre.
Venerand, màrtir 14 novembre.
Veneranda, verge i màrtir 14 novembre.
Veneri, bisbe 4 maig.
Veneri, ermità 13 setembre.
Ventura, màrtir 5 octubre.
Venust, màrtir 6 maig.
Venust, màrtir 22 maig.
Venustià, màrtir 30 desembre.
Veranus, bisbe 19 octubre.
Veranus, bisbe 11 novembre.
Verdiana, verge 1 febrer.
Verecund, bisbe 22 octubre.
Veremon, abat 8 i 11 març.
Veremon, monjo 26 octubre.
Verena, verge 1 setembre.
Verenbald, monjo 26 octubre.
Verià, màrtir 9 agost.
Verediana, verge 1 febrer.
Veríssim, màrtir 1 octubre.
Verònis, màrtir 19 octubre.
Verònica de Binasco, verge 13 gener.
Verònica de Julianis 9 i 11 juliol.
Verònica, verge 29 agost.
Verul, màrtir 21 febrer.
Verus, bisbe 1 agost.
Verus, bisbe 23 octubre.
Vestina, màrtir 17 juliol.
Vetius, màrtir 2 juny.
Veturi, màrtir 17 juliol.
Viàtor, confessor 21 octubre i 2 setembre.
Viàtor, bisbe 14 desembre.
Vicenç Maria Strambi, bisbe 1 gener.
Vicenç, levita i màrtir 22 gener.
Vicenç, diaca i màrtir 22 gener.
Vicenç Palloti, sacerdot 22 gener.
Vicenç, màrtir 27 gener.
Vicenç Ferrer, confessor 5 abril o dilluns després del segon
diumenge de Pasqua.
Vicenç, confessor 19 abril.
Vicenç, màrtir 20 abril.
Vicenç, màrtir 24 maig.
Vicenç, prevere 24 maig.
Vicenç, levita i màrtir 9 juny.
Vicenç, màrtir 24 juliol.
Vicenç, sotsdiaca i màrtir 6 agost.
Vicenç, màrtir 25 agost.
Vicenç, màrtir 1 setembre.
Vicenç, abat i màrtir 11 setembre.
Vicenç de Paül, prevere 27 setembre.
Vicenç, màrtir 27 octubre.
Vicenç Grossi, sacerdot 8 novembre.
Vicenç Romano, sacerdot (beat) 20 desmebre.
Vicenta Mª. Lòpez i Vicuña, fundadora 25 maig.
Víctor, màrtir 22 gener.
Víctor, màrtir 31 gener.
Víctor, màrtir 25 febrer.
Víctor, ermità 26 febrer.
Víctor, màrtir 6 març.
Víctor, màrtir 10 març.
V´ctor, màrtir 20 març.
Víctor, màrtir 30 març.
V´ctor, màrtir 1 abril.
Víctor, bisbe 2 abril.
Víctor, màrtir 12 abril.
Víctor, màrtir 20 abril.
Víctor, màrtir 8 maig.
Víctor, màrtir 14 maig.
Víctor, màrtir 17 maig.
Víctor, soldat i màrtir 21 juliol.
Víctor, màrtir 24 juliol.
Víctor I, papa i màrtir 28 juliol.
Víctor, bisbe 23 agost.
Víctor, bisbe i màrtir 10 setembre.
Víctor, màrtir 10 setembre.
Víctor, màrtir 14 setembre.
Víctor III, papa 16 setembre.
Víctor, màrtir 22 setembre.
Víctor, màrtir 30 setembre.
Víctor, màrtir 10 octubre.
Víctor, màrtir 17 octubre.
Víctor, màrtir 2 novembre.
Víctor, màrtir 13 novembre.
Víctor, màrtir 3 desembre.
Víctor, màrtir 15 desembre.
Víctor, màrtir 18 desembre.
Víctor, màrtir 28 desembre.
Víctor, màrtir 29 desembre.
Victorí, màrtir 25 febrer.
Victorí, màrtir 6 març.
Victorí, màrtir 29 març.
Victorí, màrtir 15 abril.
Victorí, màrtir 15 maig.
Victorí, confessor 8 juny.
Victorí, màrtir 7 juliol.
Victorí, bisbe i màrtir 5 setembre.
Victorí, màrtir 5 octubre.
Victorí, bisbe i màrtir 2 novembre.
Victorí, màrtir 8 novembre.
Victorí, màrtir 11 novembre.
Victorí, màrtir 2 desembre.
Victorí, màrtir 18 desembre.
Victori, màrtir 21 maig.
Victori, bisbe 1 setembre.
Victori, màrtir 30 octubre.
Victòria, màrtir 17 novembre.
Victòria, màrtir 23 desembre.
Victorià, màrtir 23 març.
Victorià, màrtir 16 maig.
Victorià, màrtir 26 agost.
Victòric, màrtir 24 febrer.
Victòric, màrtir 11 desembre.
Victorina, verge 19 setembre.
Victrici, bisbe 7 agost.
Victur, màrtir 18 desembre.
Vidal, màrtir 9 gener.
Vidal, màrtir 14 febrer.
Vidal, màrtir 21 abril.
Vidal, màrtir 28 abril.
Vidal, bisbe i màrtir 26 juny.
Vidal, màrtir 2 juliol.
Vidal, màrtir 10 juliol.
Vidal. màrtir 29 agost i 1 setembre.
Vidal, màrtir 22 setembre.
Vidal, màrtir 3 novembre.
Vidal, màrtir 4 novembre.
Vigil, bisbe i màrtir 26 setembre.
Vigor, bisbe 1 novembre.
Vilana de Bottis (beata), vídua 28 febrer.
Vendimià, bisbe i màrtir 2 maig.
Vindoni: 1 setembre.
Vinebald, abat 6 abril.
Vintila: 23 desembre.
Violant (beat), abat 28 febrer.
Violant (beata), verge 28 desembre.
Violeta, verge i màrtir 3 maig.
Virgili, bisbe 6 març.
Virgili, bisbe 27 novembre.
Virgínia, vídua 2 maig.
Virgínia, verge i màrtir 14 agost.
Viridiana (beata), verge 13 febrer.
Visia, verge i màrtir 12 abril.
Vit, màrtir 15 juny.
Vitalià, papa 27 gener.
Vitalià, bisbe 16 juliol.
Vitàlic, màrtir 4 setembre.
Vitó, bisbe 9 novembre.
Vivald, ermità 2 maig.
Vivalda (beata), verge 11 maig.
Vivenci, confessor 13 gener.
Vivenciol, bisbe 12 juliol.
Vivià, bisbe 28 agost.
Vivina, abadessa 17 desembre.
Vladimir (=Wladimir) 15 juliol.
Volusià, bisbe 18 gener.
Vulmar, abat 29 juliol.
Vulpià, màrtir 3 abril.

Tornar a l' index