Valor de l'Euro:

1 Euro = 166,386 Ptes

   

Euro-Calculadora

 
   

Monedes:

1 cèntim = 1,66 ptes. 2 cèntims = 3,33 ptes. 5 cèntims = 8,32 ptes.
10 cèntims = 16,64 ptes. 20 cèntims = 33,28 ptes. 50 cèntims = 83,19 ptes.
 
1 EURO = 166,386 ptes.

2 EUROS = 332,77 ptes.

 

Bitllets:


5 EUROS = 832 ptes.

10 EUROS = 1.664 ptes.

20 EUROS = 3.328 ptes.

50 EUROS = 8.319 ptes.

100 EUROS = 16.639 ptes.

200 EUROS = 33.277 ptes.

500 EUROS = 83.193 ptes.

Consells per fer equivalències mentalment:

 • Per passar d'Euros a pessetes:
  • Dividir la xifra en Euros per 6.
   La part entera del quocient és la xifra dels milers de pessetes.
  • Assignar al residu una de les següents quantitats:
   ResiduPessetes
   1 166
   2 333
   3 500
   4 666
   5 832
  Exemple: 25 euros són 4.166 pessetes (25/6 = 4 ; residu:1)
 • Per passar de pessetes a Euros:
  • Multiplicar la xifra en pessetes per 6
  • Dividir per mil
Exemple: 300 pessetes són 1,8 Euros (300*6 = 1800 ; 1800/1000=1,8)