l
Tornar a l' index


Ladislau, rei d'Hongria 27 juny.
Laia = Eulàlia
Lamà, màrtir 28 novembre.
Lambert, bisbe 14 abril.
Lambert, màrtir 14 abril.
Lambert, màrtir 16 abril.
Lambert, bisbe i màtir 17 abril.
Làmec, patriarca 17 març.
Lancelot, rei 27 juny.
Landeberta (beata), verge 2 gener.
Landeberta, verge 27 agost.
Landelí, abat 15 juny.
Landoald, prevere 25 març.
Lanfranc (beat), bisbe 28 maig.
Lanfranc (beat), bisbe 3 juliol.
Largió, màrtir 12 agost.
Laura, verge 1 juny.
Laura, verge 18 agost.
Laura, vídua 19 octubre.
Laure, màrtir 18 agost.
Laureà, bisbe i màrtir 4 juliol.
Laurenci = Llorenç
Laurentí, màrtir 3 febrer.
Laurentí, nen i màrtir 3 juny.
Lautó, bisbe 22 setembre.
Lea, vídua 22 març.
Leandre, bisbe 13 novembre.
Leobald, abat 8 agost.
Leobard, confessor 18 gener.
Leobard, abat 23 juliol.
Leobard, abat 31 desembre.
Leobí, bisbe 15 setembre.
Leocadia, verge i màrtir 9 desembre.
Leocrícia, verge i màrtir 11 març.
Leodegari, bisbe i màrtir (=Lleuger) 2 octubre.
Leòmedes, màrtir 22 desembre.
Leonard Murialdo, sacerdot 29 març.
Leonci, bisbe 13 gener.
Leonci, bisbe 19 març.
Leonci, màrtir 24 abril.
Leonci, màrtir 18 juny.
Leonci, màrtir 10 juliol.
Leonci, llaurador i màrtir 1 agost.
Leonci, màrtir 12 setembre.
Leonci, màrtir 27 setembre.
Leoncia, màrtir 6 desembre.
Leònides, màrtir 28 gener.
Leònides, màrtir 22 abril.
Leònides, màrtir 15 juny.
Leònides, màrtir 8 agost.
Leònides, màrtir 2 setembre.
Leonil·la, màrtir 17 gener.
Leonor, verge 22 febrer.
Leonor, màrtir 1 juliol.
Leopard, màrtir 30 setembre.
Leopold de Castelnuevo (Bogdam Mandié), sacerdot (beat) 30 juliol.
Leopold, Mandic 30 juliol.
Leopold, marqués 15 novembre.
Leovigild, monjo i màrtir 20 agost.
Lesmes, abat 30 gener.
Lestadi, bisbe 23 octubre.
Let, màrtir 1 setembre.
Let, bisbe i màrtir 6 setembre.
Let, prevere 5 novembre.
Letald (beat), monjo 14 novembre.
Letanci, màrtir 17 juliol.
Letrida, verge 10 gener.
Leuci, bisbe 11 gener.
Leuci, màrtir 11 gener.
Leuci, màrtir 28 gener.
Leutfrid, abat 21 juny.
Levina, verge i màrtir 22 juliol.
Liba, màrtir 15 juny.
Liberal, bisbe 21 novembre.
Liberat de Laure (beat) 30 octubre.
Liberat, abat i màrtir 17 agost.
Liberat, màrtir 20 desembre.
Liberata, verge 18 gener.
Liberata, verge i màrtir 20 juliol.
Liberi, bisbe 30 desembre.
Libert (beat), monjo 14 juliol.
Libià, ermità 28 febrer.
Libori Wagner, sacerdot i màrtir (beat) 9 desembre.
Libós, màrtir 29 desembre.
Licarió, màrtir 7 juny.
Licen, bisbe (=Lleïr) 27 agost.
Licini, màrtir 7 agost.
Licini, bisbe 1 novembre.
Lídia, 26 març.
Lídia, màrtir 27 març.
Lídia, deixebla de St. Pau 3 agost.
Liduvina, (beat), verge 4 abril.
Liduvina (beat), verge 14 abril.
Liebert, abat 27 agost.
Lifart, prevere 3 juny.
Ligori = Alfonso de Ligori
Liliosa, màrtir 27 juliol.
Linus, papa i màrtir 23 setembre.
Lioba, verge 23 setembre.
Liqueri, ermità i màrtir 13 setembre.
Liria, verge 8 juny.
Lisbert, bisbe 23 juny.
Liteu, bisbe i màrtir 10 setembre.
Liví, bisbe i màrtir 12 novembre.
Lladre, confessor 25 març.
Llàtzer, bisbe 11 febrer.
Llàtzer, monjo 23 febrer.
Llàtzer, màrtir 27 març.
Llàtzer, bisbe 17 desembre.
Lleí = Lleïr
Lleí, bisbe 27 agost.
Lleí, bisbe 1 setembre.
lleó, bisbe 20 febrer.
Lleó, màrtir 1 març.
Lleó, bisbe i màrtir 14 març.
Lleó IX, papa 19 abril.
Lleó, bisbe 22 abril.
Lleó, confessor 25 maig.
Lleó III, papa 12 juny.
Lleó, sotsdiaca i màrtir 30 juny.
Lleó II, papa 3 juliol.
Lleó IV, papa 17 juliol.
Lleó, màrtir 18 agost.
Lleó, prevere i màrtir 10 octubre.
Lleó I, el Gran, papa i doctor de l'Església 10 novembre.
Lleó, confessor 10 novembre.
Lleonard, solitari 6 novembre.
Lleonard de Porto Maurizio 26 novembre.
Lleonard, abat 27 novembre.
Llop, bisbe 17 gener.
Llop, bisbe 29 juliol.
Llop, màrtir 25 agost.
Llop, bisbe 1 setembre.
Llop, bisbe 25 setembre.
Llop. màrtir 14 octubre.
Llop, bisbe 2 desembre.
Llorenç, bisbe 2 febrer.
Llorenç, prevere 30 abril.
Llorenç, bisbe 2 maig.
Llorenç de Bríndisi, prevere i doctor de l'Església 21 juliol.
Llorenç, diaca i màrtir 10 agost.
Llorenç Justinià, patriarca 5 setembre.
Llorenç, màrtir 28 setembre.
Llorença, màrtir 8 octubre.
Lluc, diaca i màrtir 22 abril.
Lluc, màrtir 10 setembre.
Lluc, evangelista 18 octubre.
Lluci, màrtir 8 febrer.
Lluci, bisbe i màrtir 11 febrer.
Lluci, màrtir 15 febrer.
Lluci, màrtir 18 febrer.
Lluci, bisbe i màrtir 21 febrer.
Lluci, màrtir 24 febrer.
Lluci, bisbe i màrtir 2 març.
Lluci I, papa i màrtir 4 març.
Lluci, confessor 22 abril.
Lluci, bisbe 6 maig.
Lluci, màrtir 23 maig.
Lluci, senador i màrtir 20 agost.
Lluci, bisbe i màrtir 10 setembre.
Lluci, màrtir 4 octubre.
Lluci, màrtir 19 octubre.
Lluci, màrtir 25 octubre.
Lluci, màrtir 29 octubre.
Lluci, màrtir 1 desembre.
Lluci, rei dels Bretons 3 desembre.
Lluci, màrtir 15 desembre.
Llúcia Filippini, verge 26 març.
Llúcia, verge i màrtir 25 juny.
Llúcia, màrtir 6 juliol.
Llúcia, màrtir 16 setembre.
Llúcia, verge i màrtir 13 desembre.
Llucià, prevere i màrtir 7 gener.
Llucià, prevere i màrtir 8 gener.
Llucià, màrtir 28 maig.
Llucià, màrtir 13 juny.
Llucià, màrtir 7 juliol.
Llucià, màrtir 26 octubre.
Llucià, màrtir 24 desembre.
Llucidi, bisbe 25 abril.
Lluís = Ludovic.
Lluís Mª. Grignion de Montfort, prevere 28 abril.
Lluís, màrtir 30 abril.
Lluís de Kirby, sacerdot i màrtir 30 maig.
Lluís Maria Palazzolo, sacerdot 15 juny.
Lluís Gonzaga 21 juny.
Lluís, bisbe 19 agost.
Lluís, rei de França (=Ludovic) 25 agost.
Lluís Eixarc (beat), prevere i màrtir 10 setembre.
Lluís Bertan 9 octubre.
Lluís Guanella, sacerdot 24 octubre.
Lluïsa, vídua 21 gener.
Lluïsa Albertonia, vídua 31 gener.
Lluïsa de Marillach, vídua 15 març.
Lluïsa de Wagankis, màrtir 18 setembre.
Lluïsa de Sabaudia (beata), vídua 1 octubre.
Longí, soldat i màrtir 15 març.
Longí, màrtir 24 abril.
Longí, bisbe i màrtir 2 maig.
Longí, soldat i màrtir 24 juny.
Lomgí, màrtir 21 juliol.
Luà, monjo 5 desembre.
Lubenci, bisbe 4 gener.
Lucà, màrtir 30 octubre.
Lucidi, bisbe 26 abril.
Lucífer, bisbe 25 maig.
Lucil·la, verge i màrtir 25 juliol i 31 octubre.
Lucil·la, verge i màrtir 29 juliol.
Lucilià, màrtir 3 juny.
Lucim, bisbe 13 febrer.
Lucina, matrona 30 juny.
Luciol, màrtir 3 març.
Lucrécia (beata), màrtir 9 gener.
Lucrécia, verge i màrtir 23 novembre.
Ludger, bisbe 26 març.
Ludovic Barreau de la Torre, prevere i màrtir 2 setembre.
Ludovic = Lluís.
Ludovica = Lluïsa.
Ludovica Albertonia, vídua 31 gener.
Lul, bisbe 16 octubre.
Lupenci, abat 22 octubre.
Luperc, màrtir 16 abril.
Luperc, màrtir 30 octubre.
Luperi, bisbe 15 novembre.
Lupicí, bisbe 3 febrer.
Lupicí, abat 21 març.
Lupicí, bisbe 31 maig.
Luquesi (beat) 28 abril.
Lutgarda, verge 21 gener.
Lutgarda, verge 16 juny.
Lutgarda, verge 25 octubre.
Lutrudis, verge 21 setembre.
Luxori, màrtir 21 agost.

Tornar a l' index